Fortroligshedspolitik

7

Fortrolighedspolitik


7.1 Personoplysninger

Når en brugerprofil oprettes eller anvendes på Tjenesten indsamler og behandler Maneno personoplysninger om såvel abonnenten som brugeren. De oplysninger Maneno indsamler og behandler er foruden abonnentens/brugerens personlige oplysninger (eksempelvis ved oprettelse og opdatering af abonnementskonto og brugerprofil/-er) og aktivitet på www.maneno.dk i øvrigt (eksempelvis supportsite eller bruger-fora) indsamlet af cookies. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er afgivet i forbindelse med.

7.2 Anvendelsesoplysninger

Derudover indsamler Tjenesten oplysninger om brugerens aktivitet på Tjenesten, herunder først og fremmest brugerens læsning (antal ord læst pr minut, antal ord undersøgt, titler læst eller åbnet). Derudover registreres også anden aktivitet i Maneno, hvilket rækker fra brugerens søgning efter bøger i biblioteket på genre og sværhedsgrader over lydoptagelse af brugerens oplæsning af bøger og lagring af profilbillede til brugerens interaktion med andre brugere på Maneno i form af afsendelse/accept af venneanmodninger, deling af oplæsninger/anmeldelser af bøger og placering på ranglister. Oplysningerne benyttes først og fremmest med henblik på at sikre, at Tjenesten fungerer fremtræder, som brugeren forventer uanset, hvilken enhed brugeren benytter til at tilgå Tjenesten fra. Herudover indsamles informationerne med henblik på undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af Manenos ydelser, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer. Udover det anførte behandler og videregiver Maneno ikke personoplysninger, medmindre der er givet udtrykkeligt samtykke, eller medmindre sådan behandling i øvrigt er tilladt efter persondatalovens regler.

7.3 Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis brugeren ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om brugeren hos Maneno, rettes henvendelse på info@maneno.dk eller telefon +45 6173 2900. Er der registreret forkerte data, eller har brugeren andre indsigelser, kan der rettes henvendelse samme sted. Brugeren har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om denne, og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

7.4 Beskyttelse af personoplysninger

Brugerens videregivelse af personlige oplysninger til Maneno sker på brugerens eget ansvar. I det omfang, der behandles personoplysninger om brugeren, har brugeren ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til brugeren. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles er urigtige eller vildledende, har brugeren ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Brugeren kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger gøres til genstand for behandling, og tilbagekalde sit samtykke til behandling. Eventuel klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Maneno forbeholder sig retten til fra tid til anden at kunne ændre disse Vilkår. Ændrede Vilkår og priser skal meddeles direkte til abonnenten via e-mail. Ændringer bliver gældende efterfølgende måned for eksisterende abonnenter og straks for nytegnede abonnementer. Maneno har ret til at kommunikere med abonnenter via telefon, SMS, MMS eller e-mail med information om tilbud, ændringer eller andet som gælder Maneno. Opdateret udgave af disse Vilkår, er altid tilgængelige via brugerprofilen på Maneno Tjenesten, og kan downloades som i pdf-format fra abonnement.maneno.dk.